Poradnik / Krótka historia Nordic Walking


Spacer jest popularną formą ćwiczeń, ponieważ jest to tania, bezpieczna i dostępna forma aktywności, która może być wykonywana w różnych środowiskach. Nordic walking, znany również jako chodzenie z kijkami lub fitness walking, jest formą aktywności, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowane kije do chodzenia, aby zaangażować całe ciało w trening. Wczesny rozwój tej formy aktywności związany jest z działaniami rządu fińskiego w latach 60-tych, a następnie komercyjnymi przedsięwzięciami w USA i Finlandii w latach 90-tych w celu poprawy stanu zdrowia siedzących populacji. Pięćdziesiąt lat później nordic walking jest popularną formą aktywności ruchowej i rekreacyjnej promowaną wśród ogółu społeczeństwa w wielu krajach na całym świecie.

Walking is a popular form of exercising, because it is inexpensive, safe, and accessible form of activity that be performed in various environments. Nordic walking, also known as walking with poles or fitness walking is an activity that uses specially designed walking poles to engage a whole body in a workout. The early developments of the activity are linked to Finnish governmental actions in 1960‟s and then commercial endeavours in the USA and Finland in 1990‟s in order to improve health of sedentary populations. Five decades later Nordic walking is a popular exercise and leisure activity promoted to general public in many countries around the world.