Poradnik / Nordic Walking i jego wpływ na życie osób z przewlekłą niewydolnością serca


Aktywność fizyczna u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca poprawia zdolność wysiłkową i jakość życia, a także może zmniejszyć śmiertelność i liczbę hospitalizacji. Największe korzyści osiąga się dzięki ćwiczeniom aerobowym o dużej intensywności, które prowadzą do silniejszej reakcji sercowo-oddechowej. W badaniu wzięło udział 12 zdrowych osób (30 ± 10 lat, 5 mężczyzn) oraz 12 mężczyzn ze stabilną przewlekłą skurczową Niewydolnością Serca (63 ± 11 lat). Wszyscy uczestnicy wykonali dwa losowo przypisane submaximalne testy chodzenia (jeden z kijkami NW i drugi bez) przeprowadzone na poziomej bieżni przez 6 min przy stałej prędkości 5 km/h. Spacer techniką NW był wykonalny, bezpieczny i dobrze tolerowany u wszystkich uczestników. Duszności nie zwiększyły się znacząco przy technice NW. Badania pokazują, że technika NW może zwiększyć intensywność treningu aerobowego w sposób bezpieczny i dobrze tolerowany zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z przewlekłą NS. 

Physical activity in patients with chronic heart failure improves the exercise capacity and quality of life, and may also reduce mortality and hospitalizations. The greatest benefits are achieved through highintensity aerobic exercises resulting in a stronger cardiorespiratory response. The study involved 12 healthy individuals (aged 30 ± 10 years, 5 men) and 12 men with stable chronic systolic HF (aged 63 ± 11 years. All the participants completed two randomly assigned submaximal walking tests (one with NW poles and one without) conducted on a level treadmill for 6 min at a constant speed
of 5 km/h. Walking with the NW technique was feasible, safe and well tolerated in all subjects. Dyspnea did not increase significantly with the NW technique. It shows that NW technique can increase the intensity of aerobic training in a safe and well-tolerated way in both healthy individuals and in patients with chronic HF.