Poradnik / Wpływ nordic walking na ruch miednicy i aktywność mięśni wokół stawów biodrowych u dorosłych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych


Hipoteza tego badania była taka, że Japoński styl Nodic Walking miałby wpływ na ruchy miednicy i poprawiłby kulawiznę osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Ogólnie rzecz biorąc, zgięcie w biodrach osób z tym schorzeniem podczas chodu jest utrudnione z powodu ograniczenia ruchu, a kompensacyjna rotacja miednicy jest zwiększona w czasie chodu. Obecne wyniki badań wykazały zmniejszenie kąta skręcenia miednicy w JS NW. Uważa się, że prowadzi to do zmniejszenia kompensacyjnej rotacji miednicy u pacjentów, co wskazuje na poprawę kuleczkowania. W odniesieniu do aktywności mięśni stwierdzono zmniejszenie aktywności mięśnia uprowadzającego biodra, zwiększenie aktywności odbytnicy brzusznej oraz zmniejszenie aktywności kręgosłupa lędźwiowego w czasie JS NW. Terapia wysiłkowa dla biodra jest skuteczna. Nadmierny wysiłek fizyczny może jednak wywołać ból. Wyniki tego badania wskazują, że styl JS NW oferuje lepszą ochronę stawów i stabilność tułowia w porównaniu ze zwykłym chodzeniem i europejskim stylem NW. Dlatego też JS NW jest sugerowany jako styl chodzenia, który może zapobiegać bólom bioder i kręgosłupa i może być skuteczną terapią wysiłkową mającą na celu zapobieganie niepełnosprawności u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową biodra.

The hypothesis of this study was that Japanese-style Nodic Walking (JS NW) would have an influence to pelvic movements and improve the limping of those with osteoarthritis (OA) of the hip. In general, flexion in OA hips during gait is limited due to ROM restriction, and compensatory pelvic rotation is increased at the time of walking. The present findings showed decreased pelvic rotation angle in JS NW. This is considered to lead a reduction in compensatory pelvic rotation in the patients with hip OA, which indicates improvement of limping. With regard to muscle activity, hip abductor muscle activity reduced, rectus abdominis activity increased, and lumbar erector spine activity decreased during JS NW. Exercise therapy for OA of the hip is effective. Although excessive exercise can trigger pain. The results of this study indicate that the JS NW style offers better joint protection and trunk stability compared to OW and European-style NW. Therefore, JS NW is suggested as a walking style that can prevent hip and low back pain, and may be an effective exercise therapy for the prevention of disability in patients with hip OA.