Tag: kobiety


Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryczne i metaboliczne u kobiet z cukrzycą typu 2

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryc...

Brak aktywności fizycznej predysponuje ludzi do chorób przewlek...

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormonalnie inhibitorem aromatazy

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormo...

Nie stwierdzono u badanych obrzęku limfatycznego ani poważnych obrażeń...

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u starszych kobiet.

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u st...

Pomimo dobrze udokumentowanych prozdrowotnych efektów regularne...

Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-60 lat

Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-6...

Wnioski 1. Trening Nordic Walking poprawia jakość życia.   2....

Korzystny wpływ 12-tygodniowego treningu Nordic Walking na życie seksualne kobiet z zespołem metabolicznym

Korzystny wpływ 12-tygodniowego treningu Nordic Walking...

12-tygodniowy trening nordic walking wpływa korzystnie na funkcje seks...

Wpływ treningu Nordic Walking na parametry chodu i sprawność fizyczną u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Wpływ treningu Nordic Walking na parametry chodu i spra...

Testy kliniczne wykazały, że regularna aktywność fizyczna wpływa na po...

Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na ciśnienie tętnicze u kobiet po 60. roku życia

Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na...

Trzymiesięczny trening Nordic Walking istotnie obniża SBP i DBP u kobi...

Badania naukowe. Efekty badań nad Nordic Walking

Badania naukowe. Efekty badań nad Nordic Walking

Zgodnie z badaniami, Nordic Walking, w opozycji do normalnego chodzeni...

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i profil lipidowy u starszych kobiet.

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i prof...

Wyniki tego badania wskazują, że trening Nordic Walking był bardziej s...

Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametry chodu u kobiet w wieku od 65 do 74 lat -badanie randomizowane

Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametr...

W badaniu podjęto próbę oceny wpływu treningu nordic walking na...

Wpływ Nordic Walking na zdolności funkcjonalne i ciśnienie krwi u starszych kobiet

Wpływ Nordic Walking na zdolności funkcjonalne i ciśnie...

Celem badań była analiza wpływu programu eksperymentalnego Nordic Wa...