Tag: nordic walking


Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryczne i metaboliczne u kobiet z cukrzycą typu 2

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryc...

Brak aktywności fizycznej predysponuje ludzi do chorób przewlek...

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormonalnie inhibitorem aromatazy

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormo...

Nie stwierdzono u badanych obrzęku limfatycznego ani poważnych obrażeń...

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu kolanowego u osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową kolan oraz ich przyśrodkowych wygięciem

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu...

Wyniki tego badania są zróżnicowane i mogą być związane z indyw...

Trening Nordic Walking a autonomiczny układ nerwowy u osób z przewlekłą niewydolnością serca

Trening Nordic Walking a autonomiczny układ nerwowy u o...

Nordic walking pozytywnie wpływa na równowagę przywspółc...

Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzenia na depresję, sen i budowę ciała.

Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzenia na depr...

Badano osoby starsze cierpiące na depresję. Dwudziestu czterech pacjen...

Ćwiczenia Nordic Walking w rekonwalescencji osób po przebytym raku piersi - badania pilotażowe

Ćwiczenia Nordic Walking w rekonwalescencji osób po prz...

Do wielu negatywnych skutków ubocznych leczenia raka piersi nal...

Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez zwiększania wskaźnika odczuwanego wysiłku u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez zwiększan...

U osób zdrowych trening Nordic Walking generuje wyższy pob&oacu...

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u starszych kobiet.

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u st...

Pomimo dobrze udokumentowanych prozdrowotnych efektów regularne...

Nordic Walking bardzo szybko poprawia długość chodu u pacjentów z chromaniem przestankowym.

Nordic Walking bardzo szybko poprawia długość chodu u p...

Wyniki tych badań pokazują, że Nordic Walking od momentu rozpoczęcia ć...

Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i depresję u osób w wieku 70 lat i starszych.

Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i depresję u o...

Badanie to sprawdzało wpływ uprawiania Nordic Walking na funkcje fizyc...

Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania Nordic Walking jako uzupełniającego elementu ćwiczeń fizycznych w drugim etapie rehabilitacji po zawale serca

Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania N...

Wstępne badania wskazują na celowość wdrażania marszu nordyckiego do p...

Parametry biomechaniczne kończyn dolnych podczas naturalnego chodzenia i nordic walking z różnymi prędkościami.

Parametry biomechaniczne kończyn dolnych podczas natura...

Badanie nie wykazało różnic w parametrach kinematycznych, kinet...

Wpływ nordic walking i treningu aerobiku w wodzie na skład ciała i przepływ krwi w kończynach dolnych u starszych kobiet.

Wpływ nordic walking i treningu aerobiku w wodzie na sk...

Nordic walking i aerobik w wodzie są bardzo popularnymi formami aktywn...

Rodzaj Nordic Walking a obciążenie podeszwy stopy.

Rodzaj Nordic Walking a obciążenie podeszwy stopy.

Dane pokazują, że praktyka Nordic Walking zmniejsza rozkład nacisku po...

Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchowej

Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchow...

Jak wynika z analizy badań zdecydowana większość respondentów t...

Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej pacjentów kwalifikowanych do transplantacji płuc – wstępne wyniki

Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej...

Korzyści z rehabilitacji oddechowej osób z przewlekłymi choro...

Porównanie chodzenia z kijkami i tradycyjnego chodzenia w rehabilitacji chorób tętnic obwodowych.

Porównanie chodzenia z kijkami i tradycyjnego chodzenia...

Celem tego badania było porównanie wpływu 24-tygodniowego marsz...

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i profil lipidowy u starszych kobiet.

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i prof...

Wyniki tego badania wskazują, że trening Nordic Walking był bardziej s...

Reakcje fizjologiczne związane z treningiem nordic walking u kobiet po menopauzie ze skurczowym nadciśnieniem

Reakcje fizjologiczne związane z treningiem nordic walk...

Nadciśnienie stało się jednym z najgłębszych problemów zdrowotn...

Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametry chodu u kobiet w wieku od 65 do 74 lat -badanie randomizowane

Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametr...

W badaniu podjęto próbę oceny wpływu treningu nordic walking na...

Wpływ Nordic Walking na jakość życia związaną ze zdrowiem u osób z nadwagą z cukrzycą typu 2, upośledzoną lub normalną tolerancją glukozy.

Wpływ Nordic Walking na jakość życia związaną ze zdrowi...

Wyjściowa jakość życia związana ze zdrowiem w tej grupie badanej była...

Wpływ Nordic Walking na zdolności funkcjonalne i ciśnienie krwi u starszych kobiet

Wpływ Nordic Walking na zdolności funkcjonalne i ciśnie...

Celem badań była analiza wpływu programu eksperymentalnego Nordic Wa...

Porównanie efektów chodzenia z kijkiem Nordic Nordic i bez niego na aktywację mięśni kończyn górnych i kończyn dolnych.

Porównanie efektów chodzenia z kijkiem Nordic Nordic i...

Wyniki niniejszego badania wskazują, że w porównaniu z regularn...

Wpływ kijków na mechanikę chodu kończyn dolnych.

Wpływ kijków na mechanikę chodu kończyn dolnych.

Występują różnice w zmiennych kinetycznych między chodzeniem z...

NORDIC WALKING - badania nad reakcjami ludzkiego organizmu

NORDIC WALKING - badania nad reakcjami ludzkiego organi...

Promocja Nordic Walking spowodowała wzrost zainteresowania badaczy tą...

Nordic walking w różnych warunkach powierzchniowych.

Nordic walking w różnych warunkach powierzchniowych.

Celem badań była identyfikacja wpływu trzech różnych powierzchn...

Wpływ Nordic Walking na ruch miednicy i aktywność mięśni wokół stawów biodrowych osób dorosłych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.

Wpływ Nordic Walking na ruch miednicy i aktywność mięśn...

Terapia ruchowa w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest skute...

Nordic Walking może bezpiecznie zwiększyć intensywność treningu fizycznego u zdrowych osób i pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Nordic Walking może bezpiecznie zwiększyć intensywność...

Celem badania była ocena wykonalności i bezpieczeństwa techniki NW ora...

Badanie aktywacji mięśni podczas Nordic Walking - porównanie między chodzeniem konwencjonalnym a wchodzeniem pod górę.

Badanie aktywacji mięśni podczas Nordic Walking - porów...

Nordic Walking (NW) zawdzięcza dużą popularność korzyściom wynikającym...

Wpływ Nordic Walking w porównaniu do konwencjonalnego chodzenia i ćwiczeń opartych na oporze na kondycję u osób starszych.

Wpływ Nordic Walking w porównaniu do konwencjonalnego c...

Wyniki tego badania wskazują, że zarówno Nordic Walking jak i k...

Czy uprawianie Nordic Walking o umiarkowanej do wysokiej intensywności poprawia wydolność funkcjonalną i redukuje ból w fibromialgii? Prospektywne randomizowane badanie kontrolowane.

Czy uprawianie Nordic Walking o umiarkowanej do wysokie...

Stwierdzono, że ćwiczenia aerobowe od umiarkowanej do wysokiej intensy...

Nadzorowane i nienadzorowane ćwiczenia Nordic Walking w leczeniu przewlekłego bólu krzyża - randomizowane badanie kliniczne z pojedynczą ślepą próbą

Nadzorowane i nienadzorowane ćwiczenia Nordic Walking w...

Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic między trzema grupami...

Wpływ wybranych form treningowych na czynność mięśni kończyn dolnych i tolerancję wysiłku u pacjentów z chromaniem przestankowym

Wpływ wybranych form treningowych na czynność mięśni ko...

W przeprowadzonych badaniach udowodniono, że trening siłowo- tlenowy z...

Aktywność fizyczna, skład ciała i sprawność funkcjonalna kobiet powyżej 60 roku życia uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna, skład ciała i sprawność funkcjonaln...

Wnioski 1. Różnice w dziennym czasie podejmowania aktywności...

Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-60 lat

Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-6...

Wnioski 1. Trening Nordic Walking poprawia jakość życia.   2....

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym osób po usunięciu krtani

Zastosowanie Nordic Walking w turnusie rehabilitacyjnym...

Wnioski z przeprowadzonych badań:  1. Zdecydowana większość ucze...

Wykorzystanie elementów techniki Nordic Walking w rehabilitacji

Wykorzystanie elementów techniki Nordic Walking w rehab...

 Stosowania kijków podczas terapii chodu ukierunkowane jes...

Ocena sprawności kończyn górnych osób z chorobą Parkinsona uprawiająca Nordic Walking

Ocena sprawności kończyn górnych osób z chorobą Parkins...

WNIOSKI 1. W badaniach wykazano, że systematyczny udział osób...

Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zwierzyniec

Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walki...

Na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec zaprojektowano trzy trasy Nordic...

Korzystny wpływ 12-tygodniowego treningu Nordic Walking na życie seksualne kobiet z zespołem metabolicznym

Korzystny wpływ 12-tygodniowego treningu Nordic Walking...

12-tygodniowy trening nordic walking wpływa korzystnie na funkcje seks...

Trasy Nordic Walking – ścieżka zdrowia czy ścieżka edukacji leśnej? Przykłady z terenu Wielkopolski

Trasy Nordic Walking – ścieżka zdrowia czy ścieżka eduk...

Moda na uprawianie sportu na terenach leśnych może być nie tylko probl...

Koncepcja Nordic Walking Park jako sposób promocji turystyki aktywnej

Koncepcja Nordic Walking Park jako sposób promocji tury...

Przedstawiona koncepcja Nordic Walking Park (NWP) ze szczególny...

Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz ocena tej formy ruchowej przez osoby ćwiczące

Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osó...

Wnioski: 1. W Grupie II (badanej) Nordic Walking stwierdzono znamienn...

Nordic Walking – aktywność ruchowa jako forma higienicznego trybu życia

Nordic Walking – aktywność ruchowa jako forma higienicz...

Wnioski 1. Nordic Walking jest dyscypliną dla różnych grup wie...

Nordic Walking w chorobie Parkinsona

Nordic Walking w chorobie Parkinsona

Program elastyczności i relaksu - wszystkie programy szkoleniowe przyn...

Aktywność fizyczna, zachowania sedenteryjne a nadwaga i otyłość u osób dorosłych

Aktywność fizyczna, zachowania sedenteryjne a nadwaga i...

Wyniki badań pozwalają sformułować następujące wnioski:   1. U...

Nordic Walking jako szansa aktywizowania społeczeństwa

Nordic Walking jako szansa aktywizowania społeczeństwa

W ciągu ostatniej dekady można zaobserwować wzrost zainteresowania akt...

Subiektywna ocena treningu Nordic Walking jako elementu kompleksowej rehabilitacji

Subiektywna ocena treningu Nordic Walking jako elementu...

Badania wskazują na możliwość wdrażania Nordic Walking do program&oacu...

Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną w...

Nordic Walking jest wykonalną, prostą i skuteczną metodą treningu fizy...

Rekreacyjne uprawianie Nordic Walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat

Rekreacyjne uprawianie Nordic Walking a jakość życia os...

Badanie polegało na porównaniu dwóch grup. Kontrolnej, c...

Wpływ treningu Nordic Walking na masę ciała osób w wieku 40-50 lat

Wpływ treningu Nordic Walking na masę ciała osób w wiek...

Wnioski: 1. Trening Nordic Walking przyczynił się istotnie statystycz...

Wpływ treningu Nordic Walking na parametry chodu i sprawność fizyczną u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Wpływ treningu Nordic Walking na parametry chodu i spra...

Testy kliniczne wykazały, że regularna aktywność fizyczna wpływa na po...

ANALIZA PEDOBAROGRAFICZNA OBCIĄŻENIA  STOPY W CZASIE CHODU Z UŻYCIEM KIJÓW  NORDIC WALKING

ANALIZA PEDOBAROGRAFICZNA OBCIĄŻENIA STOPY W CZASIE CH...

Wnioski 1. Zarówno w przypadku NW, jak i chodzenia bez kij&oac...

Nordic Walking - aspekty medyczne

Nordic Walking - aspekty medyczne

Nordic Walking jest nie tylko przykładem idealnej aktywności prozdrowo...

Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na ciśnienie tętnicze u kobiet po 60. roku życia

Ocena wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na...

Trzymiesięczny trening Nordic Walking istotnie obniża SBP i DBP u kobi...

Ocena wybranych form aktywności

Ocena wybranych form aktywności

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa autorki starały się przedstawić...

Badania naukowe. Efekty badań nad Nordic Walking

Badania naukowe. Efekty badań nad Nordic Walking

Zgodnie z badaniami, Nordic Walking, w opozycji do normalnego chodzeni...

Nordic Walking w środowisku akademickim

Nordic Walking w środowisku akademickim

Nordic Walking to jedna z najmłodszych form aktywności ruchowej, kt&oa...

WPŁYW NORDIC WALKING NA CZYNNOŚĆ UKŁADU ŻYLNEGO KOŃCZYN DOLNYCH U SŁUCHACZEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

WPŁYW NORDIC WALKING NA CZYNNOŚĆ UKŁADU ŻYLNEGO KOŃCZYN...

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu No...

Prawdziwe oblicze Nordic Walking

Prawdziwe oblicze Nordic Walking

Nordic Walking jest to bardziej rozbudowane chodzenie, gdzie doodpycha...