Tag: wpływ


Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-60 lat

Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-6...

Wnioski 1. Trening Nordic Walking poprawia jakość życia.   2....

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryczne i metaboliczne u kobiet z cukrzycą typu 2

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryc...

Brak aktywności fizycznej predysponuje ludzi do chorób przewlek...

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i profil lipidowy u starszych kobiet.

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i prof...

Wyniki tego badania wskazują, że trening Nordic Walking był bardziej s...

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu kolanowego u osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową kolan oraz ich przyśrodkowych wygięciem

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu...

Wyniki tego badania są zróżnicowane i mogą być związane z indyw...

Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzenia na depresję, sen i budowę ciała.

Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzenia na depr...

Badano osoby starsze cierpiące na depresję. Dwudziestu czterech pacjen...