Katowice Instruktor Nordic Walking

Katowice Instruktor Nordic Walking

Pozostało

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM!
  • zostań instruktorem najdynamiczniej rozwijającej się aktywności na świecie!
  • kształć się pod okiem pionierów Nordic Walking w Polsce i dołącz do ponad 3500 profesjonalistów
  • nasze kursy są rekomendowane przez twórcę Nordic Walking – Marko Kantanevę
  • jedyne w Polsce zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej!

Nordic Walking dla nas to przede wszystkim pasja – nasi podopieczni to nie tylko czołowi instruktorzy, ale i także utytułowani zawodnicy. Nie czekaj, dołącz do najlepszych i uzyskaj fachową pomoc partnersko – marketingową. Wzoruj się na sprawdzonym systemie treningowo- instruktażowym

UWAGA!
ze względu na wysoką jakoś szkolenia obowiązuje ograniczona ilość uczestników– do 10 osób!

Umiejętności instruktarzu oraz prowadzenia ciekawych zajęć Nordic Walking, bogatych w różnorodne formy treningu i zabawy z kijami to w dzisiejszych czasach standardowa umiejętność wymagana od pracodawców strefy wellness, placówek sportowych, medycznych, szkół, prywatnych firm czy u indywidualnego klienta. Instruktorzy posiadający taką wiedzę zdobytą pod okiem fachowców są dużo lepiej postrzegani na rynku pracy, jak i podczas zajęć prowadzonych na własną rękę.
 
Specjalistyczny Kurs Instruktorski Nordic Walking składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zakończony jest otrzymaniem legitymacji Instruktora Nordic Walking, nadającego uprawnienia zawodowe (zgodnie z ustawą o sporcie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społczenej).Kurs obejmuje pełen zakres metodyki i dydaktyki nauczania techniki Nordic Walking. Bazujemy nie tylko na ogólnych wskazaniach organizacji międzynarodowych. Szkolenie wzbogacone jest w praktyczne wskazówki wynikające z doświadczenia i wieloletnich praktykach szkoleniowo-zawodniczych połączonych z badaniami naukowymi Międzynarodowych Instruktorów Szkoleniowców. Skupiamy się na praktycznym podejściu do treningu i róznorodności ćwiczeń, tak by kursanci mogli przedstawić swoim klientom szeroki wachlarz ćwiczeń i umiejętności, a trening przez nich prowadzony był zarówno efektywny jak i efektowny.

UWAGA!
Jeżeli zorganizujesz grupę 5 osób na szkolenie w danym miejscu- jako szósta osoba - kurs dla Ciebie gratis!

 
Dodatkowe informacje:
  1. Uprawnienia, które można uzyskać na szkoleniach honorowane są we wszystkich krajach UE i na świecie. Tylko u nas prócz legitymacji Instruktora Nordic Walking otrzymasz zaświadczenie MEN. Dokument wydawany jest na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  2. Po szkoleniu Instruktorzy otrzymują pomoc partnersko – marketingową ze strony Nordic Walking Polska, Akademia Polska oraz koordynatorów lokalnych: Marsz Po Zdrowie, Luki Team Siedlce, Chodzę Z Kijami, Rzeszowska Akademia Sportu, 4season. Dodatkowo istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy z Nordic Walking Polska w zakresie prowadzenia treningów, organizacji wyjazdów kondycyjnych i promocji nordic walking w całej Polsce. Instruktorzy otrzymują również rabat na zakup sprzętu na potrzeby dalszej działalności.
  3. Tylko u nas, absolwenci szkoleń, w celu doskonalenia i weryfikacji swoich umiejętności mogą bezpłatnie uczestniczyć w następnych organizowanych szkoleniach instruktorskich.
  4. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem ewidencyjnym RSPO: 124402. Tym samym zachęcamy do ubieganie się o dofinansowania na szkolenia z instytucji samorządowych.

Program kursu

<big><span style="color:#000000">Na szkoleniu w <strong>części teoretycznej</strong> omawiana jest szczeg&oacute;łowo między innymi prawidłowa technika oraz poszczeg&oacute;lne jej elementy w odniesieniu do jednostki motorycznej naszego ciała. Dodatkowo poruszamy najważniejsze informacje dotyczące:</span></big>
<ul>
    <li><big><span style="color:#000000">historii Nordic Walking w Polsce i na świecie,</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">aspekt&oacute;w zdrowotne marszy z kijami (w odniesieniu do pacjent&oacute;w, os&oacute;b rekreacyjnie ćwiczących jak i sportowc&oacute;w)</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">profesjonalnego sprzętu i doboru kij&oacute;w do intensywności marszy czy bieg&oacute;w</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">zasad prawidłowego treningu,</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">specjalistycznych wskazań i przeciwwskazań do treningu,</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">obalamy mity i potwierdzamy fakty, czy kije to tylko sport dla emeryt&oacute;w?</span></big></li>
</ul>
<big><span style="color:#000000">W <strong>części praktycznej</strong> przede wszystkim uczymy prawidłowej techniki i wskazujemy jak w praktyce powinien wyglądać prawidłowy i ciekawy trening. W łatwo przystepny spos&oacute;b przedstawiamy szeroki wachlarz ćwiczeń nauczających i doskonalącyh poszczeg&oacute;lne elementy techniki. Ponadto prezentujemy niezliczoną ilość ćwiczeń integracyjnych, zabawowych, siłowych, rozciągających, koordynacyjnych, elementy treningu dla sportowc&oacute;w, treningu funkcjonalnego czy crossfit. A wszystko to z wykorzystaniem kij&oacute;w! Postępy uczestnik&oacute;w naszych szkoleń weryfikujemy w czasie trwania kursu poprzez <strong>videoanalize techniki marszu</strong>. Dzięki tej metodzie każdy może wcielić się w instruktora własnej techniki i z naszą podpowiedzią dopasować odpowiedni zestaw ćwiczeń doszkalających.<br />
<br />
Dodatkowo wszystkim kursantom podczas szkolenia oraz absolwentom po ukończeniu kursu zapewniamy:</span></big>

<ul>
    <li><big><span style="color:#000000">materiały szkoleniowe zebrane w skrypt</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">wypożyczenie i przetestowanie profesjonalnych kij&oacute;w Nordic Walking</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">poczęstunek regeneracyjny</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">dożywotnią zniżkę instruktorską na zakup sprzętu</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">pomoc dydaktyczno- marketingową po zakończeniu szkolenia</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">zniżkę na inne szkolenia organizowane przez Nordic Walking Polska</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">możliwość darmowego powt&oacute;rzenia i utrwalenia szkolenia w każdym p&oacute;źniejszym terminie (np. w przypadku dłuższej przerwy czy zbyt obszernego materiału do opanowania na raz)</span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">możliwość dalszego rozwoju, np. zaawansowany kurs z całkowitym dofinansowaniem z Unii Europejskiej z gamą ponad 300 ćwiczeniami z wykorzystaniem kij&oacute;w, obejmujący moduły treningu medycznego, wzmacniającego, interwałowego itp. czyli <a href="http://www.TrenerNordicWalking.pl" target="_blank"><strong>Trener Nordic Walking</strong></a>&nbsp;czy kurs <a href="http://www.SedziaNordicWalking.pl" target="_blank"><strong>Sędzia Nordic Walking</strong></a></span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">wpis do og&oacute;lnopolskiej <strong>bazy instruktor&oacute;w Nordic Walking Polska</strong></span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">możliwość darmowego stworzenia swojej strony z gotowymi szablonami dla zajęć, szkoleń oraz systemem płatności online- <a href="http://nordicwalkingpoland.pl/aktualnosci/dolacz-do-bazy-instruktorow-nordic-walking" target="_blank"><strong>poznaj więcej informacji kliknij</strong></a></span></big></li>
    <li><big><span style="color:#000000">dostęp do systemu karnetowania i list obecności dla tworzonych grup <a href="https://outrainer.pl/" target="_blank"><strong>Outrainer.pl</strong></a></span></big></li>
</ul>
<br />
<strong><span style="font-size:16px"><big><span style="color:#000000">Na kursy zapraszamy student&oacute;w i absolwent&oacute;w uczelni o profilach sportowych, medycznych turystycznych i innych pokrewnych, fizjoterapeut&oacute;w, instruktor&oacute;w sportu, nauczycieli, osoby związane z turystyką i rekreacją ruchową, osoby pracujące w oświacie, przewodnik&oacute;w, wychowawc&oacute;w i ze względu na tegoroczną ustawę deregulacyjną zaw&oacute;d trenera/ instruktora wszystkie inne chętne osoby, kt&oacute;rym temat sport i zdrowie nie są obce.</span></big></span></strong>