Poradnik / Chodzenie a nordic walking: wymagania metaboliczne


W ciągu ostatnich lat program Nordic walking wydawał się angażować coraz większą liczbę osób, ale niewiele badań analizowało wysiłek fizjologiczny podczas Nordic-walking w porównaniu ze zwykłym chodzeniem. W związku z tym staraliśmy się ocenić zapotrzebowanie na energię metaboliczną podczas marszu i Nordic-walking w środowisku naturalnym. Badanie to wykazało, że podczas Nordic Walking zapotrzebowanie metaboliczne uległo zwiększeniu (~11%). Zwiększone zapotrzebowanie metaboliczne może być uzasadnione techniką Nordic Walking. Podczas nordic walking, kończyny górne są wykorzystywane do operowania kijami, aby wspomóc postęp. W oparciu o nasze dane, Nordic Walking może być stosowany w celu zwiększenia zapotrzebowania metabolicznego i poprawy sprawności fizycznej bez wydłużania czasu aktywności fizycznej. Wreszcie, technika nordic walking może być stosowana w celu wzmocnienia mięśni kończyn górnych i poprawy stabilności chodu u osób starszych.

Over last years Nordic-walking program have seemed to involve an increasing number of people, but few study have analyzed the physiological effort during Nordic-walking compared with Walking. Therefore, we aimed to assess the metabolic demand during Walking and Nordic-walking in a natural environment. This study showed that during Nordic Walking the metabolic demand was increased (~11%). The increased metabolic demand could be justified by the Nordic Walking technique. During Nordic Walking, the upper limbs are used to operate the poles to assist the progression. Based on our data Nordic Walking could be used to increase the metabolic demand and improve the physical fitness without increasing the physical activity time. Finally, Nordic Walking technique could be used to strengthen upper limb muscles and to improve gait stability in the elderly.