Poradnik / Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametry chodu u kobiet w wieku od 65 do 74 lat -badanie randomizowane


W badaniu podjęto próbę oceny wpływu treningu nordic walking na niektóre parametry sprawności funkcjonalnej kobiet w wieku powyżej 65 lat. Oceniane parametry związane były z kontrolą postawy, równowagą i chodem. W większości przypadków uzyskane wyniki były zgodne z hipotezą badawczą i wykazały, że nordic walking ma potencjał jako forma ćwiczeń dla osób starszych.