Poradnik / Koncepcja Nordic Walking Park jako sposób promocji turystyki aktywnej


Przedstawiona koncepcja Nordic Walking Park (NWP) ze szczególnym uwzględnieniem Nordic Walking Park Południe Podkarpacia dowodzi, że jest to inicjatywa zasługująca na duże uznanie. Zgodnie z intencją jej pomysłodawców ma ona służyć połączeniu dwóch bardzo ważnych zjawisk, jakimi są gwałtowny rozwój nordic walking w Polsce oraz rozwój turystyki aktywnej  i kulturowej. Przeprowadzona analiza zdaje się udowadniać tezę, że sama dyscyplina, jaką jest nordic walking, pojmowana tu jako forma rekreacji czy też „sport dla wszystkich”, oraz idea powstawania profesjonalnych miejsc (parków i tras) do jego uprawiania, są zarazem doskonałą formą promocji zdrowego stylu życia poprzez rozwój rekreacji i aktywnych form turystyki. Mogą stać się w krótkim czasie przyczynkiem do wypromowania poszczególnych regionów naszego kraju, poprzez stworzenie na ich terenie silnego produktu markowego. Są oczywiście również mankamenty obszarów, na których zlokalizowane są NWP, a na które zwróciła uwagę A. Przyszlak (2014). Zdaniem autorki, słabym punktem szlaków do uprawiania nordic walking jest brak promocji tej formy codziennego i weekendowego odpoczynku, a także, jak na razie, słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Należy mieć jednak nadzieję, że samo powstanie Parków oraz fakt korzystania z nich przez coraz większe rzesze entuzjastów marszu z kijami w niedalekiej przyszłości spowoduje również rozwój bazy turystycznej i paraturystycznej danego terenu. Zdaniem autorów powstawanie parków nordic walking (Nordic Walking Park) w Polsce przyczynia się do promocji szeroko pojętych walorów turystycznych kraju, a dzięki temu wpływa na rozwój turystyki aktywnej