Poradnik / Nordic Walking wspomagający redukcję masy ciała przy nadwadze i otyłości


Wyniki tego systematycznego przeglądu pokazały, że programy Nordic Walking można uznać za efaktyczny sposób angażowania pacjentów z nadwagą i otyłością w aktywność fizyczną. Dodatkowo, Nordic Walking był w stanie modyfikować czynniki ryzyka chorób układu krążenia, mimo że najlepszą poprawę zaobserwowano w połączeniu ćwiczeń fizycznych z kontrolą diety. Według naszej najlepszej wiedzy, klinicyści mogli rozważyć program Nordic Walking jako formę ćwiczeń fizycznych w celu zwiększenia aktywności fizycznej u osób z nadwagą i otyłością. W celu promowania utraty wagi, minimalna ilość treningu to 4 razy w tygodniu i co najmniej przez 60 minut na sesję treningową. Ta minimalna ilość powinna być najlepiej połączona z kontrolą diety.

The results of this systematic review showed that Nordic Walking programs could be considered as an efctive modality to involve overweight and obese patients in physical activity. Additionally, Nordic Walking was able to modify dierent risk factors for cardiovascular diseases, even though the best improvement seemed was observed in a combination of exercise with diet control. To the best of our knowledge, clinicians could consider an Nordic Walking program as a form of exercise in their prescription to increase Physical Activity in overweight and obese people. To promote weight loss, the minimum quantity of
recommended Nordic Walking is 4 times per week and for at least for 60 min per training session. This minimum quantity should preferably be coupled with diet control.