Poradnik / Ocena wybranych form aktywności


Na podstawie dostępnego piśmiennictwa autorki starały się przedstawić badania, które umożliwiają czytelnikowi poznanie wpływu różnych form aktywności naproces starzenia się. Wiek XXI, poprzez osiągany postęp, na przykład w takich dziedzinach, jak nauki biomedyczne, gerontologia czy geriatria, daje wielkienadzieje osobom w podeszłym wieku. Jednocześnie badania w tych dziedzinach uświadamiają, że processtarzenia jest nieuchronny, a o tym, jak długo człowiek żyje, decydują nie tylko czynniki biologiczne, ale również środowiskowe oraz styl życia. Ponadto pozytywny stosunek do nieuniknionego procesu starzenia się pozwoli na znaczne wydłużenie życia jednostki, a równocześnie na podniesienie jakości jej życia.