Poradnik / Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryczne i metaboliczne u kobiet z cukrzycą typu 2


Brak aktywności fizycznej predysponuje ludzi do chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, otyłości i chorób wieńcowych.Uprawianie różnych form aktywności fizycznej jest uzasadnione i zapobiega tym chorobom cywilizacyjnym. Codzienne ćwiczenia są istotnym czynnikiem w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz zespołu metabolicznego. Trening NW  umożliwia udział około 90% mięśni ciała w fazie aktywnego napędu, zwiększając w ten sposób wydatek energii o 30 do 50%. Celem tego badania była ocena efektów treningu strukturalnego Nordic Walking w grupie pacjentek z cukrzycą typu 2, z uwzględnieniem zmian w zmiennych antropometrycznych, metabolicznych i bioelektrycznych przed i po aktywności. Zapraszamy do lektury!