Poradnik / Wpływ 8-tygodniowego treningu Nordic Walking na niedominujący chwyt ręczny i siłę ramion u kobiet w średnim wieku


Celem było zbadanie, czy regularny trening Nordic Walking u zdrowej kobiety w średnim wieku ma korzystny wpływ na równowagę asymetrycznej siły mięśni pomiędzy ręką dominującą i nie dominującą a barkiem. W wyniku naszych badań stwierdzono, że 8-tygodniowy program treningowy Nordic Walking może poprawić siłę dłoni po stronie niedominującej, co ostatecznie poprawia różnicę w sile mięśni pomiędzy siłą ręki dominującej i niedominującej. Ponieważ nasze badania wykazały, że program nordic walking może poprawić siłę ręki po stronie niedominującej w porównaniu z dwiema innymi grupami, program nordic walking może być potencjalną interwencją treningową, która zapewnia wielokrotne ruchy kineologiczne, wzmacniając nie tylko siłę ręki, ale również funkcję sercowo-płucną poprzez chodzenie.

The purpose of our study was to investigate whether the regular-basis Nordic Walking training in healthy middle-aged woman have a beneficial effect to balance the asymmetric muscular strength between Dominant and Nondominant hand and shoulder. In our result, one primary finding was that 8 weeks of Nordic Walking training program can improve the Hand strength in Nondominant side, which ultimately ameliorates the discrepancy of muscular strength between the Handgrip Strength of Dominant and Nondominant. As our study showed that Nordic Walking program can improve the Hand strength in nondominant side compared to other two groups, Nordic walking program may be a potential exercise intervention that provides the multiple kineological movement, enhancing not only the Hand strength, but also cardio-pulmonary function by walking.