Poradnik / Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu kolanowego u osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową kolan oraz ich przyśrodkowych wygięciem


Wyniki tego badania są zróżnicowane i mogą być związane z indywidualną techniką marszu danego pacjenta. Ogólne wyniki sugerują, że chodzenie z kijkami nie zmniejsza momentu przywodzenia kolana, a zatem prawdopodobnie nie zmniejsza również obciążenia przedziału środkowego u pacjentów dotkniętych badanymi dolegliwościami.