Poradnik / Wpływ krótkotrwałego treningu nordic walking na parametry związane z sarkopenią u kobiet z niską masą kostną


W wielu badaniach wykazano pozytywny wpływ aktywności fizycznej na masę i siłę mięśni szkieletowych u kobiet z osteoporozą. Jednak wpływ treningu nordic walking na parametry związane z sarkopenią u kobiet z niską masą kostną pozostaje nieznany. Dlatego celem tego badania była ocena wpływu 12-tygodniowego treningu nordic walking na indeks mięśni szkieletowych, siłę mięśni, mobilność funkcjonalną i sprawność funkcjonalną u kobiet z niską masą kostną.
Uczestnikami badania było 45 kobiet w wieku 63-79 lat, z osteopenią lub osteoporozą.
Badane zostały losowo przydzielone do grupy eksperymentalnej (12 tygodni treningu nordic walking, trzy razy w tygodniu) lub do grupy kontrolnej. Ogólnie rzecz biorąc, krótkoterminowy trening nordic walking wywołuje pozytywne zmiany w sile mięśni kolan i sprawności funkcjonalnej u kobiet z niską masą kostną. Wyniki te mogą być wykorzystane w praktyce klinicznej w programach interwencyjnych u kobiet z osteopenią i osteoporozą.

Several studies have demonstrated the positive effects of physical activity on skeletal muscle mass and muscle strength in women with osteoporosis. However, the impact of Nordic walking training on sarcopenia - related parameters in women with low bone mass remains unknown. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the impact of 12 weeks of Nordic walking training on skeletal muscle index, muscle strength, functional mobility, and functional performance in women with low bone mass.
The participants were 45 women, aged 63–79 years, with osteopenia or osteoporosis.
The subjects were randomly assigned either to an experimental group (12 weeks of Nordic walking training, three times a week) or to a control group. Overall, short-term Nordic walking training induces positive changes in knee muscle strength and functional performance in women with low bone mass. This finding could be applied in clinical practice for intervention programs in women with osteopenia and osteoporosis.