Poradnik / Wpływ Nordic Walking na zdolności funkcjonalne i ciśnienie krwi u starszych kobiet


Celem badań była analiza wpływu programu eksperymentalnego Nordic Walking na zdolności funkcjonalne starszych kobiet. Trzymiesięczne ćwiczenia doprowadziły do zmniejszenia częstości tętna w spoczynku, rozkurczowego i skurczowego ciśnienia krwi. Marsz z kijkami poprawił wartości wskaźnika sprawności i maksymalnego zużycia tlenu. Taka umiarkowana aktywność fizyczna, która nie jest zbyt energiczna, ale wystarczająco intensywna, aby wywołać korzystne zmiany, wydaje się godna polecenia dla starszych kobiet. W niniejszym badaniu wzięło udział 60 kobiet ze społeczności w Nowym Sadzie, średnia wieku 58,5 +/- 6,90 lat, średnia masa ciała 70,9 ± 15,32 kg i średnia wysokość 164,8 ± 7,24 cm. Badaną populację podzielono na dwie grupy po 30 osób: eksperymentalną (E) i kontrolną (C).