Poradnik / Wpływ treningu Nordic Walking na obronę antyoksydacyjną krwi u pacjentów z występującym utykaniem


Wzmocniona ochrona antyoksydacyjna może poprawić stan pacjentów utykających. Celem była ocena zmian w enzymatycznych i nieenzymatycznych układach antyoksydacyjnych krwi u pacjentów. Po 12-tygodniowym nadzorowanym treningu Nordic Walking. Stwierdzono, że nadzorowany trening Nordic Walking prowadzi do poprawy zdolności do chodzenia i równowagi redoksów krwi poprzez zwiększenie enzymatycznej i nieenzymatycznej obrony antyoksydacyjnej, co prowadzi do zmniejszenia uszkodzeń oksydacyjnych lipidów.

Enhanced antioxidative protection can improve the condition of patients with intermittent claudication (IC). The goal was to evaluate changes in enzymatic and non-enzymatic blood antioxidant systems in patients with IC after a 12-week supervised Nordic Walking training. A 12-week supervised Nordic Walking training leads to the improvement of walking ability and blood redox balance by increasing enzymatic and non-enzymatic antioxidant defence, resulting in a reduction in oxidative lipid damage.