Poradnik / Wpływ treningu Nordic Walking na parametry chodu i sprawność fizyczną u kobiet w wieku pomenopauzalnym.


Testy kliniczne wykazały, że regularna aktywność fizyczna wpływa na poprawę badanych parametrów, jednak porównując wyniki pomiędzy grupami Nordic Walking względem chodu zwykłego udowodniono, że badani z grupy Nordic Walking mają lepsze rezultaty w zakresie badanych parametrów wydolnościowych oraz analizowanych parametrów biomechanicznych chodu.