Poradnik


Nordic Walking jako szansa aktywizowania społeczeństwa

Nordic Walking jako szansa aktywizowania społ...

W ciągu ostatniej dekady można zaobserwować wzrost zainteresowania akt...

Subiektywna ocena treningu Nordic Walking jako elementu kompleksowej rehabilitacji

Subiektywna ocena treningu Nordic Walking jak...

Badania wskazują na możliwość wdrażania Nordic Walking do program&oacu...

Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Nordic Walking poprawia codzienną aktywność f...

Nordic Walking jest wykonalną, prostą i skuteczną metodą treningu fizy...

Rekreacyjne uprawianie Nordic Walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat

Rekreacyjne uprawianie Nordic Walking a jakoś...

Badanie polegało na porównaniu dwóch grup. Kontrolnej, c...

Wpływ treningu Nordic Walking na masę ciała osób w wieku 40-50 lat

Wpływ treningu Nordic Walking na masę ciała o...

Wnioski: 1. Trening Nordic Walking przyczynił się istotnie statystycz...

Wpływ treningu Nordic Walking na parametry chodu i sprawność fizyczną u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Wpływ treningu Nordic Walking na parametry ch...

Testy kliniczne wykazały, że regularna aktywność fizyczna wpływa na po...

Nordic walking jako prewencja pierwotna i wtórna chorób cywilizacyjnych

Nordic walking jako prewencja pierwotna i wtó...

Radykalna zmiana trybu życia, a zwłaszcza ograniczenie aktywności fizy...

Nordic walking jako współczesna forma aktywności seniorów

Nordic walking jako współczesna forma aktywno...

W każdym człowieku zachodzi stopniowy proces starzenia się. Jednak tem...

Nordic Walking w rehabilitacji Amazonek

Nordic Walking w rehabilitacji Amazonek

Zastosowanie kijków, jako dodatkowych przyborów uzupełni...

NORDIC WALKING W OPINII UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

NORDIC WALKING W OPINII UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnio...

Zastosowanie Nordic Walking w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej – przegląd aktualnych  doniesień

Zastosowanie Nordic Walking w kompleksowej re...

Nordic Walking to forma aktywności fizycznej mająca swój począt...

ANALIZA PEDOBAROGRAFICZNA OBCIĄŻENIA  STOPY W CZASIE CHODU Z UŻYCIEM KIJÓW  NORDIC WALKING

ANALIZA PEDOBAROGRAFICZNA OBCIĄŻENIA STOPY W...

Wnioski 1. Zarówno w przypadku NW, jak i chodzenia bez kij&oac...