Tag: badania naukowe


Jak Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną u ludzi z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Jak Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczn...

Dla osób zdrowych trening Nordic Walking generuje większe pobie...

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryczne i metaboliczne u kobiet z cukrzycą typu 2

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryc...

Brak aktywności fizycznej predysponuje ludzi do chorób przewlek...

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormonalnie inhibitorem aromatazy

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormo...

Nie stwierdzono u badanych obrzęku limfatycznego ani poważnych obrażeń...

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu kolanowego u osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową kolan oraz ich przyśrodkowych wygięciem

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu...

Wyniki tego badania są zróżnicowane i mogą być związane z indyw...

Trening Nordic Walking a autonomiczny układ nerwowy u osób z przewlekłą niewydolnością serca

Trening Nordic Walking a autonomiczny układ nerwowy u o...

Nordic walking pozytywnie wpływa na równowagę przywspółc...

Ćwiczenia Nordic Walking w rekonwalescencji osób po przebytym raku piersi - badania pilotażowe

Ćwiczenia Nordic Walking w rekonwalescencji osób po prz...

Do wielu negatywnych skutków ubocznych leczenia raka piersi nal...

Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez zwiększania wskaźnika odczuwanego wysiłku u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez zwiększan...

U osób zdrowych trening Nordic Walking generuje wyższy pob&oacu...

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u starszych kobiet.

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u st...

Pomimo dobrze udokumentowanych prozdrowotnych efektów regularne...

Nordic Walking bardzo szybko poprawia długość chodu u pacjentów z chromaniem przestankowym.

Nordic Walking bardzo szybko poprawia długość chodu u p...

Wyniki tych badań pokazują, że Nordic Walking od momentu rozpoczęcia ć...

Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i depresję u osób w wieku 70 lat i starszych.

Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i depresję u o...

Badanie to sprawdzało wpływ uprawiania Nordic Walking na funkcje fizyc...

Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania Nordic Walking jako uzupełniającego elementu ćwiczeń fizycznych w drugim etapie rehabilitacji po zawale serca

Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania N...

Wstępne badania wskazują na celowość wdrażania marszu nordyckiego do p...

Wpływ nordic walking i treningu aerobiku w wodzie na skład ciała i przepływ krwi w kończynach dolnych u starszych kobiet.

Wpływ nordic walking i treningu aerobiku w wodzie na sk...

Nordic walking i aerobik w wodzie są bardzo popularnymi formami aktywn...

Rodzaj Nordic Walking a obciążenie podeszwy stopy.

Rodzaj Nordic Walking a obciążenie podeszwy stopy.

Dane pokazują, że praktyka Nordic Walking zmniejsza rozkład nacisku po...

Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchowej

Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchow...

Jak wynika z analizy badań zdecydowana większość respondentów t...

NORDIC WALKING - wszechstronna aktywność fizyczna dla każdego - przegląd literatury

NORDIC WALKING - wszechstronna aktywność fizyczna dla k...

Analiza literatury dotyczącej nordic walking pokazuje główne...

Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej pacjentów kwalifikowanych do transplantacji płuc – wstępne wyniki

Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej...

Korzyści z rehabilitacji oddechowej osób z przewlekłymi choro...

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i profil lipidowy u starszych kobiet.

Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśni i prof...

Wyniki tego badania wskazują, że trening Nordic Walking był bardziej s...

Reakcje fizjologiczne związane z treningiem nordic walking u kobiet po menopauzie ze skurczowym nadciśnieniem

Reakcje fizjologiczne związane z treningiem nordic walk...

Nadciśnienie stało się jednym z najgłębszych problemów zdrowotn...

Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametry chodu u kobiet w wieku od 65 do 74 lat -badanie randomizowane

Czy Nordic Walking poprawia kontrolę postawy i parametr...

W badaniu podjęto próbę oceny wpływu treningu nordic walking na...

Wpływ Nordic Walking na jakość życia związaną ze zdrowiem u osób z nadwagą z cukrzycą typu 2, upośledzoną lub normalną tolerancją glukozy.

Wpływ Nordic Walking na jakość życia związaną ze zdrowi...

Wyjściowa jakość życia związana ze zdrowiem w tej grupie badanej była...

Porównanie efektów chodzenia z kijkiem Nordic Nordic i bez niego na aktywację mięśni kończyn górnych i kończyn dolnych.

Porównanie efektów chodzenia z kijkiem Nordic Nordic i...

Wyniki niniejszego badania wskazują, że w porównaniu z regularn...

NORDIC WALKING - badania nad reakcjami ludzkiego organizmu

NORDIC WALKING - badania nad reakcjami ludzkiego organi...

Promocja Nordic Walking spowodowała wzrost zainteresowania badaczy tą...

Nordic walking w różnych warunkach powierzchniowych.

Nordic walking w różnych warunkach powierzchniowych.

Celem badań była identyfikacja wpływu trzech różnych powierzchn...

Wpływ Nordic Walking na ruch miednicy i aktywność mięśni wokół stawów biodrowych osób dorosłych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.

Wpływ Nordic Walking na ruch miednicy i aktywność mięśn...

Terapia ruchowa w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest skute...

Badanie aktywacji mięśni podczas Nordic Walking - porównanie między chodzeniem konwencjonalnym a wchodzeniem pod górę.

Badanie aktywacji mięśni podczas Nordic Walking - porów...

Nordic Walking (NW) zawdzięcza dużą popularność korzyściom wynikającym...

Nadzorowane i nienadzorowane ćwiczenia Nordic Walking w leczeniu przewlekłego bólu krzyża - randomizowane badanie kliniczne z pojedynczą ślepą próbą

Nadzorowane i nienadzorowane ćwiczenia Nordic Walking w...

Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic między trzema grupami...