Tag: COPD


Jak Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną u ludzi z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Jak Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczn...

Dla osób zdrowych trening Nordic Walking generuje większe pobie...

Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną w...

Nordic Walking jest wykonalną, prostą i skuteczną metodą treningu fizy...