Korona Zachodu 2019 inaugurujące oblężenie Szczecina 11.05.2019


KRONIKA LEGEND 2019, księga druga, rozdział pierwszy Po długiej i przepastnej zimie, pokój który gościł w sercach rycerstwa i możnowładztwa został niechybnie zmącony.. Pierwsze oblężenie przyszło znienacka, na nieznanych dotąd ziemiach- grodu Szczecin. Zjechało się całe zacne rycerstwo, z najznamienitszymi wojami z zachodu i północy. Teren jednak do najłatwiejszych nie należał, wielu z trudem pokonało usypane przez tutejsze lokalne bractwo Ekspedycja Nordic Team, wielkie wały ziemi. Podczas zaciekłych bojów niezwykłym kunsztem władania kijem okryła się Beata Boczar. Do najpotężniejszych wojów należeli: 5km Nordic Walking Marek Dołęgowski, Mateusz Frąckowiak, Roman Frąckowiak, Izabella Okrzesik Frąckowiak, Karolina Lipińska, Małgosia Szymańska- Legenda 2018; 10km Nordic Walking Grzegorz Nakonieczny, Maciej Kłos, Ireneusz Grodzki, Teresa Oleszczuk, Wioletta Murawska, Marysia Przybyłek- Legenda 2018; 5km Bieg przełajowy Bartosz Jarocki, Karolina Biernacka Szydlik. W karty historii zapisały się niezwykle waleczne rody: Frąckowiaków, Posłusznych i Iwańczuk. Znajomość terenu, moc wojów pomogło wieść prym i obronić miasto przed falami najeźdźców. Gród ostał się w rękach Ekspedycji!