Poradnik / Wpływ Nordic Walking w porównaniu do konwencjonalnego chodzenia i ćwiczeń opartych na oporze na kondycję u osób starszych.


Wyniki tego badania wskazują, że zarówno Nordic Walking jak i konwencjonalne spacery są korzystne dla osób starszych. Nordic Walking jednak zapewnia dodatkowe korzyści w sile mięśni w porównianiu do klasycznego chodu, dzieki czemu nadaje się do poprawy wydolności tlenowej oraz siły mięśniowej w stosunkowo krótkim okresie czasu.