Poradnik / Nordic Walking poprawia codzienną aktywność fizyczną w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc


Nordic Walking jest wykonalną, prostą i skuteczną metodą treningu fizycznego w POChP. Ponadto Nordic Walking pozytywnie wpłynął na codzienny przebieg aktywności fizycznej chorych na POChP pod obserwacją krótko- i długoterminową. Po trzymiesięcznym okresie treningu w grupie Nordic Walking wydłużył się czas chodzenia i stania, a także intensywność chodzenia.