Poradnik / Odpowiedzi fizjologiczne związane z treningiem nordic walking u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem skurczowym


Utrata siły fizycznej i nadciśnienie tętnicze należą do najbardziej wyraźnych czynników szkodliwych towarzyszących starzeniu się. Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowego treningu nordic-walking na skurczowe ciśnienie krwi u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem skurczowym. Badanie było randomizowaną próbą kontrolną przeprowadzoną na próbie 24 osób, które nie przyjmowały żadnych leków na nadciśnienie. Stwierdzono istotne statystycznie obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz wzrost siły dolnych i górnych partii ciała w grupie po treningu nordic-walking. Stwierdzono obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, trójglicerydów i cholesterolu o niskiej gęstości w surowicy krwi. Uzyskane wyniki wskazują, że 8-tygodniowy program nordic-walking może być skutecznie stosowany w przeciwdziałaniu skurczowemu nadciśnieniu tętniczemu poprzez bezpośrednie obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego i zwiększenie maksymalnej wydolności aerobowej.

Loss of physical strength and hypertension are among the most pronounced detrimental factors accompanying aging. The aim of this study was to evaluate the influence of a supervised 8-week Nordic-walking training program on systolic blood pressure in systolic-hypertensive postmenopausal women. This study was a randomized control trial on a sample of 24 subjects who did not take any hypertension medications. There was a statistically significant decrease in systolic blood pressure and an increase in lower and upper-body strength in the group following Nordic-walking training. There was a decrease in serum levels of total cholesterol, triglycerides, and low-density cholesterol. The obtained results indicate that an 8-week Nordic-walking program may be efficiently employed for counteracting systolic hypertension through a direct abatement of systolic blood pressure and an increase of maximal aerobic capacity